Team deathmach 2.pngTeam Deathmatch is a game mode in Counter-Strike Online.

Hottdeath1.png
Team Deathmatch

Lịch sử[edit | edit source]

Trong phiên bản gốc của Counter Strike thì Team Deathmatch chỉ được coi là một chế độ phụ do Fan tự phát sáng tạo và phát triển. Nhưng ở trong Counter-Strike Online thì Team Deathmatch đã trở thành một chế độ chính thức của game.

Gameplay[edit | edit source]

Xoay quanh cuộc chiến giữa Counter-TerroristsTerrorists. Team Deathmatch có mục tiêu rất đơn giản - tiêu giệt kẻ thù đến khi đạt giới hạn số kill quy định hoặc đến khi hết giờ mà có số kill lớn hơn đội kia sẽ giành chiến thắng. Khi bị hạ gục, người chơi sẽ mất 5s để hồi sinh và 3s đầu tiên ngay sau khi hồi sinh sẽ được bất tử.

Bản đồ tương thích[edit | edit source]

Assault icon.png Estate icon.png Italy icon.png Militia icon.png Office icon.png Camouflage gfx.png Camouflage2 icon.png

Aztec icon.png Cbble gfx.png Dust icon.png Dust2 icon.png Inferno icon.png Nuke icon.png Train icon.png Truth gfx.png Rex gfx.png Toscana gfx.png Prodigy gfx.png De santorini cso.png Survivor gfx.png De angelcity cso.png De turkey cso.png

Ae gfx.png Port gfx.png Ruin gfx.png Moonlight gfx.png Industry gfx.png Industry2 gfx.png Greesia gfx.png Dm champ cso.png Rats gfx.png Gallery gfx.png Kart gfx.png Suzhou gfx.png Tunnel gfx.png Dm darksnow cso.png

Bạn có biết?[edit | edit source]

  • Đôi khi sẽ xảy ra lỗi: Bạn sẽ không thể hồi sinh sau khi bị hạ gục và lựa chọn duy nhất là thoát game ra và vào lại.

Liên quan[edit | edit source]


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.