Terrorists win!
Tr.png

TR (Terrorist)(Tiếng Việt: Khủng Bố) là một phe trong Counter-Strike Online. Những thành viên trong phe này được coi là những kẻ xấu xa và là phe đối lập với phe Chống-Khủng Bố.

Nhân Vật trong Phe[edit | edit source]

Có nhiều nhân vật thuộc phe Khủng Bố trong trò chơi:

Cơ Bản[edit | edit source]

Mới[edit | edit source]

Nhân Vật[edit | edit source]

Những nhân vật sau đây thuộc về phe Khủng Bố:

Những nhân vật không thuộc cả 2 phe phái.

  • Alice (Sẽ có màu đỏ cho phe này)

Vũ Khí[edit | edit source]

Những thứ vũ khí chỉ có thể sử dụng bởi phe Khủng Bố:

Súng Lục[edit | edit source]

Shotguns[edit | edit source]

Tiểu Liên[edit | edit source]

Súng Trường[edit | edit source]

Súng Ngắm[edit | edit source]

Trang Bị[edit | edit source]

Nhiệm Vụ[edit | edit source]

Chế Độ: Đặt Bom[edit | edit source]

Chế Độ: Giải Cứu Con Tin[edit | edit source]

Chế Độ: Ám Sát[edit | edit source]

  • Ám sát VIP hoặc ngăn chặn VIP trốn thoát

Chế Độ: Sinh Tử[edit | edit source]

Chế độ: Zombie: The Union[edit | edit source]

Chế Độ: Zombie

Chế Độ: Zombie Scenario[edit | edit source]

Chế Độ: Human Scenario[edit | edit source]
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.