de_toscana
Toscana
Các mode liên quan
Bomb DefuseTeam deathmach 2.pngDeath.png
Tác giả
Nexon logo.png
Chi tiết
Độ khó

Trung bình

Số người chơi tối đa

32

Kích thước

Lớn

Địa điểm

Italy
Toscana, Italy

Cấu trúc

Phức tạp

Thời gian

Daytime


Toscana là một bản đồ Đặt bom trong Counter-Strike Online.

Tổng quan[edit | edit source]

Những kẻ khủng bố tham gia vào những hoạt động bất hợp pháp ở Toscana đã vô tình để lại những nghi ngờ cho chính quyền. Sau khi bị để ý, TR biết rằng căn cứ bí mật cùng những thông tin mật của tổ chức sớm muộn gì cũng sẽ lọt vào tay CT. Không còn cách nào khác, chúng đã quyết định phá huỷ căn cứ này cùng toàn bộ những dấu vết về tổ chức cũng như hoạt động của chúng tại đây. Chính phủ quyết không để tuột mất cơ hội này và bằng mọi giá phải có được những thông tin mà TR đang cố tiêu huỷ.

Hình ảnh[edit | edit source]

Bạn có biết?[edit | edit source]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.