Vũ khí là một đạo cụ hay một thiết bị được sử dụng cho nhiều mục đích: hầu hết là để gây hại, gây sát thương, hủy diệt hay kết liễu một mục tiêu . Có một số loại vũ khí chính trong Counter-Strike Online:

Vũ Khí Trong Counter-Strike Online[edit | edit source]Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.