FANDOM


1. GIỚI THIỆU

Weekly Mission Challenge là một phần nhiệm vụ gần giống như Daily Mission nhưng có thể hoàn thành trong thời gian 7 ngày ( không phải là 1 ngày như Daily Mission )

Người chơi sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể nhận được một trong các item sau: game point ( 3000 ), vũ khí 10 ngày, bánh răng quay đồ 10 ngày

2. Nhiệm Vụ

Nhiệm vụ Yêu cầu
Work as a team Thăng 7 trận war clan ( chế độ Original )
Be a competitor Thăng 5 trận war clan ( chế độ Team Death Match )
Organize special force Chơi các mod Scenario với các thành viên trong Clan 5 giờ / tuần
Recruitment for zombie hunters Chơi Zombe mod với các thành viên trong Clan 5 giờ/ tuần
Đăng nhập CSO 13 ngày liên tiếp ngoài quán cafe internet ( áp dụng với các quán ở Sing và Malai )
Chơi 5 giờ / tuần ngoài quán cafe inter net ( áp dụng với các quán ở Sing và Malai )
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.