Zombie hero.png
Banner
Tooltip
Ditto, Indonesia version
Tooltip 2
Tooltip 3

Zombie: The Hero (Zombie Mod 3)Chế Độ Zombie thứ 3 trong Counter-Strike Online.

Tổng Quan[edit | edit source]

Zombie: The Hero cung cấp nhiều tính năng mới cho Loài NgườiZombies. Chế độ này cũng có rất nhiều loài Zombie mới.

Khả Năng Mới[edit | edit source]

Zombies[edit | edit source]

 • Zombie sẽ được hồi sinh lập tức sau khi bị chết tuy nhiên sẽ không hồi sinh khi bị Headshot. Người chơi sẽ nhận được Zombie Grenade
 • Zombie có thể được tăng máu tiến hóa (Sau khi bị Loài Người Tấn Công). Khi "Sự Tức Giận" đạt đỉnh (Vì bị tấn công nhiều, và lây nhiễm được Loài Người ), Zombie sẽ tiến hóa. Số máu và Giáp sẽ được tăng rất nhiều. Tốc độ Tức Giận sẽ nhanh hơn nếu bạn lây nhiễm được Hero Andrey hoặc Heroine Kate.
 • Zombie con (Chưa Tiến Hóa) cũng có thể sài được các chiêu giống như Zombie Chúa (Đã Tiến Hóa), nhưng thời gian sử dụng ít hơn, và kém hơn.

Loài Người[edit | edit source]

 • Có sự Xuất Hiện của Hero Andrey và Kate. Hai người sử dụng những thứ vũ khí cực mạnh.
 • Lực Tấn Công sẽ tăng thêm 10% mỗi khi một thành viên trong đội giết được một con Zombie . Lực Tấn Công Mạnh Nhất thông Thường Là 200%. Tác dụng với toàn bộ đồng đội. Đối với phiên bản mới, lực tấn công của con người khi vào trận đã tăng sẵn 30% so với thông thường(trong game hiển thị 0%)

Phiên bản cũ[edit | edit source]

 • Zombie sẽ hồi sinh sau 5s nếu không có Master of Combat
 • Phải mua Bom Zombie để có
 • Sau khi hồi sinh sẽ mất 20%HP và toàn bộ giáp nếu không có sống sót

Vũ Khí Mới[edit | edit source]

Dbarrel gfx.png
Trang chính: Double-Barrel

Double-barreled shotgun là một loại shotgun hai nòng có uy lực và độ đẩy lùi cực cao

Bản Đồ Mới[edit | edit source]

Abyss3 gfx.png
Trang chính: Abyss3.

Abyss3 là bản đồ thứ ba trong bộ bản đồ Abyss và được lấy địa điểm là ởPhòng Thí Nghiệm Rex.

Item Mới[edit | edit source]

Sự Kiện[edit | edit source]

 • Singapore/Malaysia: Chế độ này ra mắt ngày 21 Tháng 12 Năm 2011.
 • Indonesia: Chế độ này ra mắt ngày 15 Tháng 2 Năm 2012 cùng với chế độZombie: The UnionCode Box.

Bộ Sưu Tập[edit | edit source]

Counter-Strike_Online_Zombie_Mode_3_'Hero'

Thông Tin Thêm[edit | edit source]

 • "The Hero" dùng để ám chỉ Andrey chứ không phải Kate.

Xem Thêm[edit | edit source]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.