Zombie:The Original hay còn gọi là Zombie Mode 1 là phần đầu tiên của chế độ Zombie Mods.Nó được phát triển dựa trên chế độ Zombie Plague của game Counter-Strike.So với chế độ cũ,chế độ này có nhiều cải tiến hơn làm cho nó thu hút được nhiều người chơi hơn.Tuy vậy,do vẫn còn nhiều hạn chế nên chế độ này khó cạnh tranh về số lượng người chơi với các phiên bản kế tiếp của Zombie Mods.

Cũng có 1 chế độ dành riêng cho bot với tên gọi Bot:Zombie Mods.Chế độ này được phát hành ở những bản cập nhật kế tiếp

Latest (1).png

Latest.png

Gameplay[edit | edit source]

Chế độ dựa trên số vòng chơi.Cứ sau 20 giây mỗi vòng,1 vài người sẽ được chọn làm zombie gốc(origin zombie).Tùy vào số lượng người chơi trong 1 phòng mà sẽ có số lượng origin zombie và máu

Số lượng origin zombie và máu được tính như sau

 • Phòng tối đa 10 người hoặc ít hơn:

Máu zombie=số người chơi x 1000

Ví dụ:phòng 9 người chơi thì sẽ có 1 origin zombie với lượng máu 9000

 • Phòng 11-20 người chơi

Máu zombie=(số người chơi x1000)/2

Phòng 18 người chơi sẽ có 2 origin zombie và mỗi con có 9000 máu

 • Phòng 21-30 người:

Máu zombie=(số người chơi x1000)/3

Phòng 27 người chơi sẽ có 3 origin zombie và mỗi con có 9000 máu

 • Phòng trên 30 người:

Máu zombie=(số người chơi x1000)/4

Phòng 32 người sẽ có 4 origin zombie với 8000 máu mỗi con

Các Origin zombie sẽ có nhiệm vụ lây nhiễm cho con người(human) .Người bị lây nhiễm sẽ biến thành vật chủ zombie(host zombie).Phe zombie sẽ thắng nếu lây nhiễm hết toàn bộ phe người trước khi hết giờ.Ngược lại phe người sẽ thắng nếu có ít nhất 1 thành viên sống sót tới hết giờ hoặc tất cả phe zombie đều bị tiêu diệt.Zombie mất máu sẽ không được hồi máu và chết sẽ không được hồi sinh.

Human(người)[edit | edit source]

 • Được trang bị đầy đủ vũ khí.Vũ khí chính và phụ sẽ có 200 đạn dự trữ(trừ 1 vài loại vũ khí).
 • Sau mỗi vòng chơi,set vũ khí sẽ bị reset và người chơi cần chọn set mới.
 • Máu của người là 1000.
 • Người cũng được trang bị giáp Kelvar
 • Người không thể mua hoặc chọn vũ khí khác trong 1 vòng chơi.

Zombie[edit | edit source]

 • Lây nhiễm cho người bằng cuộc tấn công cận chiến
 • Có lượng máu cao và di chuyển nhanh và nhảy cao  hơn người
 • Sẽ bị mất máu khi bị bắn hoặc bị người tấn công bằng cận chiến và lựu đạn
 • 1 số vũ khí sẽ đẩy(knockback) và gây choáng(stun) cho zombie.

Bản đồ tương thích[edit | edit source]

Italy AssaultDust Dust2Estate

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.