Counter Strike Online - Vietnam Wiki
Advertisement
Zombie original 1.png
Zombie mutation.png
Zombie hero.png
Zombiteam.png
Funmode.png

Zombie Mods là một chế độ trong Counter Strike. Tuy nhiên, nó xuất hiện trong một chế độ của Counter Strike Online. Các Zombie Mods PvP(người đấu người) trong Counter-Strike Online bao gồm:

Tổ chức Zombie Mods[]

Điểm[]

 • Giết zombie vĩnh viễn: 3 điểm
 • Giết zombie nói chung: 3 điểm
 • Sống sót trong vai con người: 7 điểm
 • Hỗ trợ giết zombie: 1 điểm
 • Zombie nhận được điểm tùy theo sát thương nhận được

Số lượng zombie gốc tùy vào số lượng người chơi[]

 • 1-7 người: 1 zombie gốc
 • 8-10 người: 1-2 zombie gốc
 • 11-17 người: 2 zombie gốc
 • 18-20 người: 2-3 zombie gốc
 • 21-32 người: 3 zombie gốc

Lây nhiễm[]

 • HP thấp nhất của zombie là 1000.
 • Zombie mới sẽ bất tử trong 1s.
 • Tăng sát thương cho vũ khí cận chiến, bỏ Item Bloody Blade.

Vinh dự[]

Tên Mô tả Nhiệm vụ
Zombiehunter.png
[Zombie Hunter]
- Giết 5000 Zombies trong Zombie 1: Original/Zombie 2: Mutant/Zombie 3: Hero/Zombie 4: Darkness.
Survivor medal.png
[Master of Survival]
- Sống sót 5000 lần trong zombie mod (1, 2, 3, 4).
Evolutionist
[Evolutionist]
- Tiến hóa thành zombie gốc 10000 lần.

Zombie PvP mode khác[]

Zombiteam.png
Botzombi.png
Zombiescape.png
Zombiegiant.png
Zombieannihilate.png

Đây cũng là zombie PvP mode nhưng với mục tiêu khác:

Vinh dự[]

Tên Mô tả Nhiệm vụ
Masterofescape.png
[Escape Specialist]
- Trốn thoát thành công 3000 lần trong zombie escape.
Infecter.png
[Infecter]
- Lây nhiễm 5000 con người trong zombie escape.
Botzmaster.png
[Bot Zombie Master]
- Mở độ khó 'Elite' trong bot zombie mode.

Zombie PvE modes[]

Zombie scenario.png
Zombieshelter.png
Pve.png

Mode người chơi đấu với máy:

Vinh dự[]

Tên Mô tả Nhiệm vụ
Asura.png
[Asura]
Không có Hoàn thành Zombie Scenario season 1 tới 3 theo thứ tự.
Lastone.png
[The Last Survivor]
- Hoàn thành New Zombie Shelter: Co-op 100 lần.
Destroyer.png[Destroyer] 6 người trở lên Thắng 100 lần trong New Zombie Shelter: Team Match.

Ngoài lề[]

 • Có một bug nếu zombie thường(không phải gốc) sẽ giết chết một zombie khác khi lây nhiễm.
 • Trong Zombie Giant, không có zombie thường, chỉ có Boss.
Advertisement