FANDOM


Room restrict limitfragheZombie Nổ(Zombie Grenade) hay Zombie bomb là một trang bị sử dụng bởi zombie trong Counter-Strike Online.

Tổng quanEdit

Sau đợt Free update, Zombie Nổ có sẵn trong kho con người(Chuyên Bomb). Nó có thể sử dụng trong Zombie MutantZombie Hero. Mỗi zombie chỉ có một bom và được sử dụng trở lại sau khi hồi sinh.

Lựu đạn này có thể gây rối loạn tầm nhắm con người với knockback cao, tạo cơ hội cho zombie tấn công. Zombie Nổ cũng có thể phá phòng tuyến con người bằng cách làm văng con người ra khỏi nhóm. Knockback của Zombie Nổ cao hơn trong Zombie Hero.

Nếu nó được sử dụng đúng và nhảy đúng thời điểm, zombie có thể nhảy cao hơn nhờ knockback của bom. Mẹo này thường được người chơi sử dụng với Light zombie. Các zombie cao như DeimosGanymede cũng có thể sử dụng nó để nhảy cao, như phần phía sau của ống thông gió map Assault.

Trong Zombie: The UnionZombie Scenario, bom zombie dùng để gây sát thương.

Trong một số map của zombie scenario, nó được sử dụng bởi zombie xanh. Bom có thể gây sát thương lên con người và gây rối loạn tầm nhắm. Cách tốt nhất để đối đầu với chúng là chạy thành vòng tròn.

Chiến thuật Edit

  • Ném vào nơi đông người để làm phân tán lực lượng.
  • Ném xuống gần chân và trước khi bom nổ(cỡ 3s), nhảy. Nếu như thực hiện đúng, bạn có thể nhảy lên những nơi cao hơn bình thường, tùy thuộc vào loại zombie sử dụng.
  • Có thể lợi dụng knockback để làm dịch chuyển các zombie đang block(chặn đường).

Gallery Edit

Zombi bomb bounce 1

Tưng

Zombi bomb deploy

Chuẩn bị ném

Zombi bomb exp

Nổ

Zombi bomb idle 2

Đang cầm

Zombi bomb idle 3

Tương tự

Zombi bomb idle 4

Tương tự

Zombi bomb idle 5

Tương tự

Zombi bomb idle 6

Tương tự

Zombi bomb idle 7

Tương tự

Zombi bomb idle 8

Tương tự

Zombi bomb pull 1

Lấy ra

Zombi bomb throw

Ném

Ngoài lề Edit

  • Vì vẻ ngoài của nó nên Bomb Zombie còn gọi là "Bom con cóc".
  • Không ai biết ai đã tạo ra Zombie Nổ hay vì sao zombie có thể sử dụng nó hiệu quả. Nó có thể được thấy trong map Contact nơi công ty Vanguard nghiên cứu về nó.
  • Zombie Nổ có thể giết người chơi còn 1 HP, icon giết là Lựu đạn nổ.
  • Light, Heavy, PsychoRegular zombie có cùng model bomb, các con khác đều có model riêng.
  • Zombie Nổ có thể phá vỡ cửa kính hay thủy tinh khi ném, như các lựu đạn khác.
  • Lượng Knockback đã cao hơn sau Free Update.
  • Khi Voodoo zombie cầm bom, một bug xảy ra mà người chơi nhìn thấy tay mình bị trong suốt.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.